Archívy značky: Manvi

Pohodová Pohoda 2014

Pohodový víkend na festivale Pohoda sa nedeľou skončil. Za pochodu piesní národného ukrajinského orchestra sme privítali východ slnka. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli podporiť misijné dielo v Manvi, štáte Karnataka v Indii. Taktiež ďakujeme i za povzbudenie nás dobrovoľníkov. Celková suma peňazí, ktorou ste obdarovali projekt, či už cez dobrovoľný príspevok, alebo výmenou za rôzne výrobky zhotovené dobrovoľníkmi, je 92, 66 eur. Peniaze by sme radi použili na nové propagačné materiály. Vzhľadom k tomu, že už žiadne nemáme, viacerí z vás ste sa so záujmom pýtali na najbližšiu možnú cestu dobrovoľníkov do Indie. Na misijnom projekte pracujú dobrovoľníci aj cez občianske združenie Cesta domov. Skrze toto združenie je mnoho detí adoptovaných a podporovaných na diaľku nielen zo Slovenska. Nedávno za deťmi do Manvi vycestovali aj tri dobrodinky. Sledujte čo je nové na FB – cesta domov, misia india. Z dobrovoľníkov, ktorí strávili minulé leto na misijnej stanici sa v septembri opäť chystá aj Terezka Kudrnová, ktorá študuje na VŠ fyzioterapiu. Držíme jej palce na cestách!

Ešte raz ďakujeme každému, kto mal záujem dozvedieť sa viac o Indii očami nás – dobrovoľníkov.

10492429_10152327979913897_4672251703875957108_n 10505283_10152327980138897_2895953634475492171_n 10553313_4455957573816_8649835414083338800_n

Lumen 2014

Leto je spojené aj s rôznymi festivalmi, my sme sa tiež ako po minulé roky zúčastnili na kresťanskom festivale Lumen, ktorý sa konal v dňoch 6. – 7. júna. V stánku MISIA INDIA sme mali možnosť znovu spoznať zaujímavých ľudí a taktiež sa podeliť o skúsenosti z našich ciest v Indii. Samozrejme aj o zážitky z misijnej stanice v Manvi, ktoré ešte stále máme čerstvo v pamäti z minulého leta. Pripravení sme mali pre vás aj workshop, v ktorom sa dobrovoľníci podelili so zmenami, ktoré nastali v ich živote po návrate z misií. Veľká vďaka vám všetkým, ktorí ste prispeli sumou dohromady až 295 € a 100 USD. Časť z nich bola odovzdaná nášmu dobrovoľníkovi na úhradu nákladov za materiál. Z vašich peňazí plánujeme dať vytlačiť nové tričká s logom misií, vzhľadom k tomu, že už skoro žiadne nemáme. Ešte raz srdečne ďakujeme. Najbližšie nás môžete stretnúť v stánku na festivale POHODA od 10-12 júla. Tešíme sa na vás! Na Lumene 2014

Taj Mahal

Guru Bhavan

Otvorenie internátu pre učiteľov je ďalším príspevkom štedrých darcov. Bez kvalitných učiteľov nejestvuje kvalitné vzdelanie. A v slabo rozvíjajúcom sa regióne je ich ťažko nájsť. Preto jezuiti pozývajú šikovných pedagógov z rozvinutých oblastí, aby novopostavené budovy škôl v Manvi boli miestom pre chudobných žiakov, ktorým je poskytnuté vzdelanie. Preto misijná stanica nutne potrebovala zabezpečiť ubytovanie pre svojich učiteľov. Slovensko-česká dobrovoľnícka skupina a jezuiti z českej a slovenskej provincie pomohli internát pre učiteľov Guru Bhavan postaviť. Preto ho aj pomenovali podľa kandidáta na blahorečenie, novica Tomáša Munka SJ. Súčasťou slávnostného otvorenia bol aj kultúrny program pripravený deťmi a učiteľmi z Manvi, ako aj príhovory viacerých, ktorí sa podieľali na uskutočnení myšlienky stavby: Maxim Rasquinha SJ hovoril ako zakladajúci člen misijnej stanice. Ladislav Šulík SJ hovoril v mene všetkých dobrodincov a dobrovoľníkov, ktorí prispeli, aby učitelia mohli bývať v dôstojných priestoroch. Program nasledovala slávnostná večera chicken bryani (ryža miešaná s kúskami kurčaťa) a tanec detí s dobrovoľníkmi.
Po odchode z misijnej stanice sme využili čas na krátky oddych, cestu do New Delhi návštevou pamiatok v Agre a Jaipure.
V piatok ráno, 16. septembra sme telefonovali už zo Slovenska naším príbuzným a známym. Poďakovali sme sa im za ich modlitby, ktoré nás sprevádzali počas našej misie v Indii.

Nech je oslávené meno Pánovo!

Ladislav Šulík SJ

Hampi - hlavný chrám

Práca – Výlet – Práca

Prinášame Vám ďalšie dve správy z nášho misijného pôsobenia Misia India 2011, ktoré sme nemohli publikovať kvôli nedostatočnému pripojeniu k internetu.

Po tom, ako sme začali vnímať našu prácu na stavbe ako monotónnu, rozhodli sme sa vyhradiť si dva dni na aktívny oddych v Hampi. Je to najstaršie pútnické miesto v južnej Indii s komplexom starobylých chrámov a palácov. Každý z nás mal možnosť stráviť tento čas podľa vlastných predstáv – návštevou historických pamiatok, miestnych trhov alebo turistikou na nádherné skaly nad mestom. Plní zážitkov sme sa vrátili do Manvi, kde sme sa opäť pustili do plnenia povinností bežného dňa – dopoludnia práca na stavbe a popoludní hry a doučovanie s deťmi.
V piatok večer, počas stretnutia s pátrom Erikom Mathiasom SJ, sme sa dozvedeli viac o vzniku a histórii misijnej stanice v Pannur a Manvi. Taktiež bol priestor na naše otázky, týkajúce sa misie a jej zmyslu.
Sobota bola pre nás iná ako tie predchádzajúce. Boli sme vyslaní, podobne ako apoštoli, do okolitých dedín, aby sme boli nablízku ľuďom v ich práci a povinnostiach a aj takýmto spôsobom ohlasovali Krista. Skúsenosť s návštevou dedín nám pomohla utvoriť si obraz o tom, ako žijú miestni obyvatelia a z akých podmienok pochádzajú deti navštevujúce Xavier School a Loyola Pre-University College v Manvi.
Počas sobotného večera sme sa okrem iného dozvedeli aj mená ďalších šiestich účastníkov našej skupiny, ktorí celý nasledujúci týždeň strávili na misii v Pannure. Pre viacerých z nás to bol zlomový týždeň, počas ktorého sme mohli zakúsiť náročnosť fyzickej práce na stavbe Primary School a príprave priestranstva, kde bude v budúcnosti stáť kostol svätého Petra (St. Peter`s Church). Ťažký život obyvateľov zapadnutých dedín okolo Pannuru sme mohli vidieť počas zdravotníckych výjazdov, na ktoré nás vzali rehoľné sestry z miestneho Loyola Health Centre.
Naši ostatní „kolegovia“ v Manvi zatiaľ pokračovali v prácach na stavbe internátu Guru Bhavan hlavne maľovaním izieb a odpratávaním štrku. Opäť sme sa spolu stretli v sobotu večer v Pannure, kde po slávnostnej svätej omši, za účasti mnohých kňazov a veriacich z blízkeho i ďalekého okolia, bol položený základný kameň St. Peter`s Church. Nedeľa sa niesla v znamení športu a hier, ktoré sme pripravili pre deti z miestneho internátu.
Minulý týždeň sa k našej skupine pridala aj Lenka Rabarová z VŠZaSP svätej Alžbety v Bratislave. Prišla hľadať možnosti rozbehnutia nového sociálneho projektu v Indii v spolupráci s jezuitmi.

Posledný týždeň sme pokračovali v dokončovacích prácach, aby sme v piatok, pred naším odchodom z Manvi, mohli byť účastní slávnostného otvorenia internátu pre učiteľov Guru Bhavan.
Monika Šumichrastová

Independence day

Od prvej správy a krátkeho vystúpenia vo vysielaní Vatikánskeho rozhlasu sa na misijnej stanici v Manvi udialo niekoľko zaujímavých udalostí.

15. augusta 2011 bol štátny sviatok oslavy 64. výročia nezávislosti Indie spod nadvlády Britskej koruny. V tento deň sa všetci obliekli do tradičných a slávnostných indických odevov (kurta, jubha, lunga, sari) a oslavovali najprv slávnostným pochodom, vyzdvihnutím štátnej zástavy, slávnostným prejavom hosťa – sr. Veety, ktorá pracuje v zdravotnom zariadení v Pannur a kultúrnym programom dnes už študentov dvoch škôl: základnej školy Xavier School a strednej školy Pre-University College Loyola. V utorok boli piati misionári poslaní na šesť dní do farnosti Pannur.

Program však zostal ten istý:

5:45 meditácia

6:30 sv. omša s deťmi

7:30 raňajky

8:00 do 12:30 práca

popoludní voľno

16:30  do 19:15 hry s deťmi, štúdium, modlitby a večera

20:30 spoločné večerné zhrnutie dňa

 

V utorok a stredu sme absolvovali poznávaciu cestu do posvätného miesta hinduizmu Hampi, kde sú niekoľko storočné pamiatky slávnej dynastie, ktorá po sebe zanechala obrovské chrámy a paláce v nádhernom prostredí skalnatého údolia a rieky.

 

Tento týždeň pokračujeme v čistiacich prácach a prípravách na maľovanie, aby internát mohol byť otvorený začiatkom septembra a slávnostne pomenovaný podľa kandidáta na blahorečenie, jezuitského novica Tomáša Munka SJ.

V. formačné stretnutie

Do odjezdu do Manvi zbývá již necelý měsíc a naše dobrovolnická skupina se schází, paralelně s festivalem Pohoda, v Ivanke pri Dunaji také ve znamení pohody. Zásoby na třídenní přežití jsou nakopeny a kuchařské umění skupiny je pod vedením Maria přivedeno do vysokých obrátek. Po vydatné páteční večeři následuje rekapitulace toho, co už máme, co je zařízeno a co nám ještě zbývá připravit. Není toho zrovna málo a vyplňování vízových formulářů je snad to nejmenší. Příprava našeho nitra na misii v Manvi, příprava kterou jsme v Ivanke započali před několika měsíci, nám v koncentrované podobě tentokrát zabere celý víkend. Posílá mě do Indie Bůh anebo se tam posílám sám? Dostaneme nebo nám bude vzato i to, co si myslíme, že máme? Otázky neuchopitelné jako ranní sny, které mizí dřív, než si dokážeme uvědomit, mají tentokrát dostat prostor. Martin nás od sobotního rána provází duchovní obnovou, abychom se lépe okázali orientovat v našem vztahu k projektu a našem místě v něm. Chvíle soustředění nám má nyní pomoct, aby naše činnost i nečinnost v Indii i po návratu přinesla své plody. U některých členů skupiny se mystické snění mění na skutečné, a duševní námaha je odměněna tvrdým dřímotem ve stínu pod stromem, na lavičce a vlastně kdekoli, kde je k tomu prostor. Večerní „Kruh“ je pak potřebným vyvrcholením celého dne a v podstatě i všech našich předmisijních setkání. Pevně věříme, že všemi chtěná upřímnost, ale i dobrá vůle, bude s pomocí Boží naší účinnou zbraní proti budoucím konfliktům a stresu. V neděli ještě chystáme program na uvítání v Manví, abychom nezůstali nic dlužní praktické stránce přípravy. Část skupiny pod vedením Majky vyráží ještě na prezentaci projektu.

Boh svojich chudobných neopustí

„Raz v noci zaklopala na dvere fary nejaká žena a zúfalo nás žiadala o pomoc. Bola tehotná a potrebovala odviesť do nemocnice k pôrodu. Spolu s ďalším školastikom (jezuitským bohoslovcom) sme sa rozhodli odprevadiť ju aj jej manžela do mesta Manvi. Nakoniec žena porodila na ceste asi tri kilometre od dediny Pannur. Hoci sme sa veľmi snažili, pri pôrode zomrelo dieťa a na následky veľkého krvácania aj ona.
V tú noc som nemohol spať. Hlboko mnou otriaslo, že som sa bezmocne pozeral na to, ako táto žena i jej dieťa umierajú a ja im nemám ako pomôcť. Plakal som až do rána a pevne som sa rozhodol, že to tak nenechám a že sa musím pokúsiť situáciu dalitov zmeniť.

Eric Mathias SJ vstúpil do jezuitského rádu v roku 1987. Za kňaza bol vysvätený v roku 2001 a o šesť rokov neskôr zložil doživotné sľuby. V Indii absolvoval základné a postgraduálne štúdium filozofie a teológie. Je riaditeľom školy Xavier určenej predovšetkým pre dalitov v Manvi, v štáte Karnataka v Indii.

Usmievavý indický jezuita Eric Mathias každého ľahko nakazí svojím nadšením, s ktorým už roky bojuje za oslobodenie detí najchudobnejších rodín zo štruktúr sociálnej nespravodlivosti.

Eric, ako sa zrodila myšlienka založiť misijnú stanicu medzi dalitmi?
Už počas štúdií sme spolu s ďalšími školastikmi rozmýšľali, kde by sme mali v dnešnej dobe pôsobiť. Jezuiti vždy išli tam, kam nechcel ísť nikto iný. Rozhodli sme sa preto ísť medzi najchudobnejších z chudobných. Tak som sa ocitol v Pannure, v ktorého okolí žije veľa dalitov. Bol som prekvapený obrovskou biedou, nebola tam elektrina ani telefón, ale ľudia tam boli veľmi láskaví.

Aké boli začiatky novej misie?
Najskôr sme v Pannure a okolí urobili malý prieskum. Zistili sme, že je tu veľa detí, ale drvivá väčšina z nich odmalička pracuje v poľnohospodárstve a nemá možnosť získať ani základné vzdelanie. Preto sme začali navštevovať dediny a nadané deti sme posielali do rôznych škôl v Karnatake. Takto sme počas troch rokov pomohli niekoľkým tisícom detí z rôznych dedín. Rodičia tomu najskôr veľmi nepriali, ale keď zistili, že sa deti vracajú do dediny šťastné a že sa naučili veľa nového a zaujímavého, pochopili, že vzdelanie je dôležité. Keď sme videli to obrovské množstvo detí v okolitých dedinách, rozhodli sme sa, že sami v Manvi založíme školu a budeme učiť anglicky, pretože angličtina je pre dalitov vstupenkou do lepšej spoločnosti. Teší nás, že sme sa stali jedinou školou v celej Karnatake, určenou pre dalitov, kde sa učí anglicky hneď od prvej triedy.

Je obdivuhodné sledovať, ako rýchlo sa vám podarilo vybudovať misiu.
Všetko je dielom Božej prozreteľnosti, solidarity jezuitských spolubratov a mno-
hých darcov. Misia bola založená v roku 2001, o rok neskôr sme tam vďaka ne-meckým jezuitom postavili malú školu
s internátom. Vďaka nemeckým darcom sme tiež mohli kúpiť 18 ha pôdy. Dobro-
dinci z Anglicka nám pomohli postaviť budovu školy, ktorá je dnes jednou z naj-krajších v okolí. Jedna dáma zo Spojených štátov, ktorá bola šokovaná biedou okolitých dedín, zaplatila stavbu internátu. V roku 2008 sme dostavali budovu je-zuitskej komunity s malou nemocnicou sponzorovanou španielským provinciálom. V rovnakom roku sme vďaka vám, darcom z Českej republiky a Slovenska, začali stavbu budovy druhého internátu pre dievčatá, ktorú v tomto roku otvoríme.

Nakoniec ešte osobnejšiu otázku. Ako ti služba najchudobnejším z chudobných pomáha v tvojom duchovnom živote?
Často rozmýšľam nad tým, čo robil Kristus a ako by sa on zachoval v našej situácii. On stoloval s chudobnými, ženami a hriešnikmi, pomáhal chorým a slabým, dotýkal sa malomocných. Mnohí za ním prichádzali, aby sa stali jeho učeníkmi a on menil ich životy. Teraz ja sám žijem medzi ľuďmi, ktorí sú v podobnej sociálnej situácii ako ľudia, medzi ktorými pôsobil Ježiš. Samozrejme, že veľmi dôležitú úlohu v mojom živote urobila meditácia a duchovné cvičenia sv. Ignáca. Cítim sa stále volaný Kristom k službe chudobným. Som veľmi šťastný, že som jezuitom. Keby som sa ním nestal, určite by som sa okradol o šťastie, ktoré mi táto služba prináša.
Za rozhovor ďakuje Jan Regner SJ