Archívy značky: Dobrovoľník

Na misie, tento rok znova!

Je to už skoro rok, co jsem se vrátila po šestitýdenních misiích z Indie, ze světa, který se nedá s naším civilizovaným, vyspělým a bohatým světem, ve kterém žijeme a který známe vůbec srovnat. Byla jsem v Indii se skupinou dobrovolníků a důležitou částí naší práce bylo trávit čas s nejchudšími indickými dětmi. Během těchto, pro mě tolik obohacujících dnů jsem se setkala s rozdílnou kulturou, ale hlavně s krásnými smějícími se lidmi, s nejchudšími rodinami a zdravými i těžce nemocnými chudými dětmi a měla jsem možnost nějakou dobu žít s nimi jejich život.

Strašně moc si vážím všeho, co jsem mohla zažít a abych řekla pravdu, tak si myslím, že jsme to my, nebo spíš já, kdo se má od těch nejchudších lidí a dětí co učit!

Ta zkušenost mě tolik zasáhla, že se do Indie za necelý měsíc vracím a těším se znovu na setkání s jiným světem a krásnými usměvavými lidmi a dětmi.

Terezie Kudrnová, študentka fyzioterapie na FTVS UK Praha

1013829_615231905194485_381058312_n

Pohodová Pohoda 2014

Pohodový víkend na festivale Pohoda sa nedeľou skončil. Za pochodu piesní národného ukrajinského orchestra sme privítali východ slnka. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli podporiť misijné dielo v Manvi, štáte Karnataka v Indii. Taktiež ďakujeme i za povzbudenie nás dobrovoľníkov. Celková suma peňazí, ktorou ste obdarovali projekt, či už cez dobrovoľný príspevok, alebo výmenou za rôzne výrobky zhotovené dobrovoľníkmi, je 92, 66 eur. Peniaze by sme radi použili na nové propagačné materiály. Vzhľadom k tomu, že už žiadne nemáme, viacerí z vás ste sa so záujmom pýtali na najbližšiu možnú cestu dobrovoľníkov do Indie. Na misijnom projekte pracujú dobrovoľníci aj cez občianske združenie Cesta domov. Skrze toto združenie je mnoho detí adoptovaných a podporovaných na diaľku nielen zo Slovenska. Nedávno za deťmi do Manvi vycestovali aj tri dobrodinky. Sledujte čo je nové na FB – cesta domov, misia india. Z dobrovoľníkov, ktorí strávili minulé leto na misijnej stanici sa v septembri opäť chystá aj Terezka Kudrnová, ktorá študuje na VŠ fyzioterapiu. Držíme jej palce na cestách!

Ešte raz ďakujeme každému, kto mal záujem dozvedieť sa viac o Indii očami nás – dobrovoľníkov.

10492429_10152327979913897_4672251703875957108_n 10505283_10152327980138897_2895953634475492171_n 10553313_4455957573816_8649835414083338800_n

Lumen 2014

Leto je spojené aj s rôznymi festivalmi, my sme sa tiež ako po minulé roky zúčastnili na kresťanskom festivale Lumen, ktorý sa konal v dňoch 6. – 7. júna. V stánku MISIA INDIA sme mali možnosť znovu spoznať zaujímavých ľudí a taktiež sa podeliť o skúsenosti z našich ciest v Indii. Samozrejme aj o zážitky z misijnej stanice v Manvi, ktoré ešte stále máme čerstvo v pamäti z minulého leta. Pripravení sme mali pre vás aj workshop, v ktorom sa dobrovoľníci podelili so zmenami, ktoré nastali v ich živote po návrate z misií. Veľká vďaka vám všetkým, ktorí ste prispeli sumou dohromady až 295 € a 100 USD. Časť z nich bola odovzdaná nášmu dobrovoľníkovi na úhradu nákladov za materiál. Z vašich peňazí plánujeme dať vytlačiť nové tričká s logom misií, vzhľadom k tomu, že už skoro žiadne nemáme. Ešte raz srdečne ďakujeme. Najbližšie nás môžete stretnúť v stánku na festivale POHODA od 10-12 júla. Tešíme sa na vás! Na Lumene 2014