Postup v prípade záujmu o podporu dieťaťa

1, Ak máte záujem o podporu dieťaťa z programu Edu aid / Podporme vzdelávanie detí v Indii, ktorý zabezpečuje občianske združenie Cesta domov, skontaktujte sa s koordinátorom programu – Lenkou Rábarovou (predsedníčkou a zakladateľkou Cesta domov, o.z.) prostredníctvom e-mailu na india@cestadomov.sk alebo info@cestadomov.sk alebo na telefónnom čísle 0944 166 044. Na webovej stránke www.cestadomov.sk môžete nájsť profily detí, ktoré čakajú na svojho sponzora.

Koordinátor Vám dieťa na  dobu 30 dní zarezervuje.

2, Po zarezervovaní dieťaťa Vám bude obratom zaslaná prihlášku na podporu dieťaťa, ktorú prosím vyplňte a pošlite nám ju čo najskôr späť.

3, Po obdržaní vyplnenej prihlášky na podporu dieťaťa Vám obratom pošleme sponzorskú zmluvu na podpis. Podpísanú sponzorskú zmluvu musíme obdržať do 30 dní odo dňa rezervácie dieťaťa. V opačnom prípade bude dieťa znovu ponúknuté na podporu. Chceme totiž zaručiť čo najrýchlejšie nájdenie sponzora, pretože našim prvoradým záujmom je pokračovanie dieťaťa v školskej dochádzke.

4, Ak nám bude doručená podpísaná sponzorská zmluva v lehote 30 dní od rezervácie dieťaťa, s konečnou platnosťou Vám schválime  podporu vybraného dieťaťa.

5,  Po úplnom schválení Vám bude zaslaný rovnopis sponzorskej zmluvy podpísaný obidvomi stranami.

6, Prvú splátku prosím uhraďte do 3 dní od doručenia obidvomi stranami podpísanej sponzorskej zmluvy.

7, Po prijatí Vašej prvej splátky Vám bude zaslaný úvodný list alebo kresba od dieťaťa spolu so základnými informáciami o ňom. Taktiež obdržíte jeho fotografiu.

 

Ďakujeme za prejavenú dôveru.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Bubblecast plugin is not configured properly. Please, contact administrator.
Add video comment

Stránka misionárov v Indii