5 dôvodov prečo podporiť vzdelávanie dalitského dieťaťa

1. “Vzdelanie je kľúčom k úspechu” a jedine cez vzdelanie sa budú môcť daliti vymaniť z kastovníckej poroby a diskriminácie, ktoré so sebou kastovnícky systém prináša. Tým dostanú šancu na nezávislosť a lepšiu budúcnosť. Vaša pomoc tak nespôsobí závislosť na pomoci zvonku, ale pravé naopak, pomôže dieťaťu k nezávislosti a navždy zmení jeho život.

2. Podpora vzdelávania dalitského dieťaťa umožňuje dieťaťu vzdelávať sa v jeho prirodzenom kultúrnom prostredí. Nevytrháva ho z jeho prirodzeného prostredia, z ktorého pochádza.

3. Pomoc je konkrétna, s Vašou pomocou dostane jedno konkrétne dieťa možnosť pokračovať vo vzdelávaní.

4. Je až neuveriteľné ako 15 (18) eur mesačne dokáže zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a tak veľmi a navždy zmeniť život dieťaťa.

5. Podporiť konkrétne dieťa môže aj rodina alebo skupina, nemusí to byť len jednotlivec.

Až 95% Vašej pomoci je posielaných do Indie na Vami vybrané dieťa, zvyšných 5% pomoci pokrýva režijné náklady spojené s realizáciou programu podpory, konkrétne náklady na korešpondenciu s dieťaťom a sponzorom, čiže poštovné, výroba fotografií, ale aj bankové poplatky a poplatky za prevod finančných prostriedkov do Indie atď.
Prečo práve podpora dieťaťa z Indie?

V Indii je viac detí ako v ktorejkoľvek inej krajine sveta. Mnohé z nich žijú vo veľkej chudobe a nemôžu navštevovať školu. V škole sv. Františka Xaverského poskytujú členovia Spoločnosti Ježišovej (jezuiti) vzdelanie v anglickom jazyku 1190-tim deťom, ktorých rodičia sú väčšinou námezdní robotníci alebo roľníci. Drvivá väčšina týchto detí patrí do kasty nedotknuteľných. Keď podporíte jedno z týchto detí, zaručíte tak jeho lepšiu budúcnosť. Bez Vašej pomoci by nemohlo navštevovať školu a uniknúť tak z biedy a nútenej práce. Podporíte tak jeho/jej detské sny stať sa učiteľom, lekárom alebo inžinierom. Všetko sú to povolania, ktoré menia srdcia a mysle týchto najviac ohrozených detí Indie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Bubblecast plugin is not configured properly. Please, contact administrator.
Add video comment

Stránka misionárov v Indii