Finančné správy

Misijný bazár po roku opäť v Trnave

„Cirkev je Božia rodina vo svete. V tejto rodine nesmie byť nikto, kto trpí nedostatkom toho, čo nutne potrebuje…“ píše svätý Otec Benedikt XVI. vo svojej encyklike Deus caritas est. Aj preto sa po roku, 14. decembra 2008, v Mariánskej sále u jezuitov v Trnave konal 2. ročník Misijného bazáru.

Misijný bazár je zbierka vecí, ktoré iní priniesli v prospech tých, ktorí to nutne potrebujú. A keďže transport týchto vecí do ďalekých krajín je nákladný, účastníci tohto bazáru kúpou alebo finančným príspevkom podporili zbierku. Oblečenie, školské potreby a plyšové hračky ktoré zostali, boli ďalej na Slovensku darované. Na organizovaní tejto charitatívnej udalosti sa podieľalo 23 priateľov a spolupracovníkov pri trnavskej komunite jezuitov spolu aj s mladými a deťmi zo zborov Hviezdička a Ježi. Tento rok sa bazár líšil oproti minulému v tom, že prebiehal počas celého dňa a výnos bol venovaný nielen na projekt Misia India, ale aj jezuitský projekt v Togu. Ľudia darovali na misijné projekty skoro 1 500 euro. Súčasťou bazáru bola aj prezentácia projektu v Indii, ktorej sa zúčastnili aj niektorí účastníci, ktorí sa vrátili z Indie v lete.

Jezuitský misijný projekt Misia India sa nachádza v mestečku Manvi, štát Karnataka, kde slováci budujú internát pre dievčatá. Školský internát bude slúžiť pre dievčatá, ktoré navštevujú miestnu školu Xavier school. Jezuiti a ich spolupracovníci týmto spôsobom sprostredkujú „nedotknuteľným“ deťom vzdelanie a výchovu, ktoré napomáhajú búrať múry v kastovnom systéme.

Centrum Nádeje Loyola je jezuitský projekt, ktorý sa nachádza v hlavnom meste Lomé, v štáte Togo, v západnej Afrike. Rozlohou a počtom obyvateľstva ho možno prirovnať Slovensku.

Finančné prostriedky budú použité na prevádzku Centra nádeje Loyola. Toto centrum sa zameriava na prácu s mladými, poskytuje starostlivosť infikovaným vírusom HIV a hlavne propaguje vzdelávanie o víruse HIV a o chorobe AIDS. Nevzdelaní mladí ľudia majú tendenciu veriť rôznym mýtom, čo spôsobuje ďalšie šírenie epidémie. Togo patrí medzi najviac postihnuté krajiny, kde z celkového počtu 6 miliónov obyvateľov žije približne 110 tisíc ľudí nakazených vírusom HIV z čoho je asi 10 tisíc detí. V krajine žije 88 tisíc sirôt, ktoré stratili jedného alebo oboch rodičov v dôsledku choroby AIDS.

Chcem sa poďakovať nielen tým, ktorí boli ochotný priložiť ruku k dielu, ale aj účastníkom tohto bazáru. Vďaka ich štedrosti sa tento misijný sviatok v Trnave vydaril.

Adam Peciar

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Bubblecast plugin is not configured properly. Please, contact administrator.
Add video comment

Stránka misionárov v Indii