Archívy kategórie: Hlavicka

Objavi sa to v hlavicke na hlavnej stranke

MISIA INDIA 2018

Jezuiti spolu s občianskym združením Cesta domov pripravujú štvrtú skupinu dobrovoľníkov projektu Misia India. V lete 2018 (júl-august) pozývajú na trojtýždňovú cestu do južnej Indie s cieľom aktívne pomôcť chudobným deťom na okraji spoločnosti, prostredníctvom dobrovoľníckej práce.
Pobyt v Indii je možné rozšíriť o dva týždne cestovania a spoznávania projektov OZ Cesta domov, ktoré absolvujú spolu so dobrodincami, ktorí podporujú vzdelávania konkrétnych indických detí.
Na túto dobrovoľnícku skúsenosť je možné sa prihlásiť do 15. januára 2018 e-mailom: misia.india@gmail.com kde dostanú viac informácií o podmienkach účasti, medzi ktoré patria: schopnosť komunikovať a tímovo spolupracovať; otvorenosť pre dobrodružstvo a duchovnú skúsenosť; túžba pracovať bez nároku na finančnú odmenu; zabezpečenie prostriedkov na vycestovanie (cesta, pobyt, zdravotné poistenie, vreckové, strava a ubytovanie); pomoc pri získavaní prostriedkov pre projekt; primeraná angličtina; zdravotná zdatnosť.
Viac informácií na stránke www.cestadomov.sk

O práci MUDr. Martina Bibzu + KALENDÁRE 2015

Moje meno je Martin Bibza. Pracoval som v čase september až december 2013 ako lekár na antimalnutričnom programe v Indii. Bol som zamestnancom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, ktorá do Indie vysiela členov Tropického tímu – lekárov, logistov a zdravotníkov. Miestom môjho pôsobenia bolo okolie mesta Manvi, okres Raichur, štát Karnataka, India. Býval som v dedine Jagir Pannur spolu s ďalsími kolegami. Antimalnutričný program je program primárne zameraný na pomoc chudobným rodinám s podvyživenými deťmi. Týmto deťom zadarmo poskytujeme výživové doplnky – špeciálne kaše, sušené mlieka, vitamíny a minerály. Ďalej robíme prednášky o základných pravidlách hygieny, správnej výžive, starostlivosti o deti, infekčných ochoreniach, očkovaní, tehotenstve a dojčení a mnohých ďalších témach. Liečime základné ochorenia u detí, ktoré je možné vyriešiť v teréne. Najčastejšie ide o ochorenia dýchacích ciest, hnačkové, parazitárne a kožné ochorenia, alergie, malé rany.
Úzko spolupracujeme s občianskym združením „Cesta domov“, venujúcim sa podpore vzdelávania chudobných detí z najnižšej indickej kasty na školách. Predsedkyňou tohto občianskeho združenia je Mgr. Lenka Rábarová, PhD., ktorá je zároveň aj vedúcou projektov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Indii.
Na návrh členov a spolupracovníkov Cesty domov sme spolu vytvorili nástenné kalendáre na rok 2015. Fotografie v nich sú vyhotovené počas môjho pôsobenia na antimalnutričnom programe v Indii. Kalendáre nie sú predajné, získa ich však každý, kto prispeje sumou vyššou ako 8 eur na stavbu školy v indickej dedine J agir Pannur.

V prípade záujmu o kalendár, prípadne kalendáre, prosím napíšte email na adresu india@cestadomov.sk

Na portfóliu Martina Bibzu si môžete prezrieť viacero fotografií nafotených počas jeho pobytu a práce v Indii na stránke www.bibza.sk

 

Na misie, tento rok znova!

Je to už skoro rok, co jsem se vrátila po šestitýdenních misiích z Indie, ze světa, který se nedá s naším civilizovaným, vyspělým a bohatým světem, ve kterém žijeme a který známe vůbec srovnat. Byla jsem v Indii se skupinou dobrovolníků a důležitou částí naší práce bylo trávit čas s nejchudšími indickými dětmi. Během těchto, pro mě tolik obohacujících dnů jsem se setkala s rozdílnou kulturou, ale hlavně s krásnými smějícími se lidmi, s nejchudšími rodinami a zdravými i těžce nemocnými chudými dětmi a měla jsem možnost nějakou dobu žít s nimi jejich život.

Strašně moc si vážím všeho, co jsem mohla zažít a abych řekla pravdu, tak si myslím, že jsme to my, nebo spíš já, kdo se má od těch nejchudších lidí a dětí co učit!

Ta zkušenost mě tolik zasáhla, že se do Indie za necelý měsíc vracím a těším se znovu na setkání s jiným světem a krásnými usměvavými lidmi a dětmi.

Terezie Kudrnová, študentka fyzioterapie na FTVS UK Praha

1013829_615231905194485_381058312_n

Pohodová Pohoda 2014

Pohodový víkend na festivale Pohoda sa nedeľou skončil. Za pochodu piesní národného ukrajinského orchestra sme privítali východ slnka. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli podporiť misijné dielo v Manvi, štáte Karnataka v Indii. Taktiež ďakujeme i za povzbudenie nás dobrovoľníkov. Celková suma peňazí, ktorou ste obdarovali projekt, či už cez dobrovoľný príspevok, alebo výmenou za rôzne výrobky zhotovené dobrovoľníkmi, je 92, 66 eur. Peniaze by sme radi použili na nové propagačné materiály. Vzhľadom k tomu, že už žiadne nemáme, viacerí z vás ste sa so záujmom pýtali na najbližšiu možnú cestu dobrovoľníkov do Indie. Na misijnom projekte pracujú dobrovoľníci aj cez občianske združenie Cesta domov. Skrze toto združenie je mnoho detí adoptovaných a podporovaných na diaľku nielen zo Slovenska. Nedávno za deťmi do Manvi vycestovali aj tri dobrodinky. Sledujte čo je nové na FB – cesta domov, misia india. Z dobrovoľníkov, ktorí strávili minulé leto na misijnej stanici sa v septembri opäť chystá aj Terezka Kudrnová, ktorá študuje na VŠ fyzioterapiu. Držíme jej palce na cestách!

Ešte raz ďakujeme každému, kto mal záujem dozvedieť sa viac o Indii očami nás – dobrovoľníkov.

10492429_10152327979913897_4672251703875957108_n 10505283_10152327980138897_2895953634475492171_n 10553313_4455957573816_8649835414083338800_n

Lumen 2014

Leto je spojené aj s rôznymi festivalmi, my sme sa tiež ako po minulé roky zúčastnili na kresťanskom festivale Lumen, ktorý sa konal v dňoch 6. – 7. júna. V stánku MISIA INDIA sme mali možnosť znovu spoznať zaujímavých ľudí a taktiež sa podeliť o skúsenosti z našich ciest v Indii. Samozrejme aj o zážitky z misijnej stanice v Manvi, ktoré ešte stále máme čerstvo v pamäti z minulého leta. Pripravení sme mali pre vás aj workshop, v ktorom sa dobrovoľníci podelili so zmenami, ktoré nastali v ich živote po návrate z misií. Veľká vďaka vám všetkým, ktorí ste prispeli sumou dohromady až 295 € a 100 USD. Časť z nich bola odovzdaná nášmu dobrovoľníkovi na úhradu nákladov za materiál. Z vašich peňazí plánujeme dať vytlačiť nové tričká s logom misií, vzhľadom k tomu, že už skoro žiadne nemáme. Ešte raz srdečne ďakujeme. Najbližšie nás môžete stretnúť v stánku na festivale POHODA od 10-12 júla. Tešíme sa na vás! Na Lumene 2014

IV. prípravné stretnutie

Tento víkend (14 – 16. 6. 2013) sa v Bojničkách pri Hlohovci konalo posledné formačné stretnutie dobrovoľníkov Misia India, ktorí o necelé dva mesiace vyrážajú do Indie. Počas víkendu sa prebrali témy: víza, poistenie, „čo nezabudnúť“, taktiež sme absolvovali príjemnú prechádzku spojenú s konzumáciou Moruše Trnavskej. Počas sobotňajšieho dňa sme sa bližšie oboznámili s programom, ktorý nás čaká na Ázijskom kontinente  a pripravovali sme si úvodnú scénku pre deti. V nedeľu nám boli aplikované posledné očkovacie vakcíny a po obede sme si povedali „hurá do Indie“. . Čítať viac

Festival LUMEN

V dňoch 7 – 8. 6. 2013 sa v Trnave konal 21. ročník kresťanského festivalu LUMEN. Aj tohto roku sme mali možnosť prezentovať projekt Misia India a projekt Cesta Domov OZ, ktorý sa zaoberá podporou vzdelávania detí na diaľku. Rozprávaním o projekte, predajom hand-made výrobkov dobrovoľníkov sa nám podarilo vyzbierať od dobrodincov sumu vo výške 626,59 € a 100 $. Festival nám okrem iného priniesol mnoho pozitívnych ohlasov a pocit, že projekt Misia India za to jednoducho stojí.  Za získané finančné prostriedky budú aj vďaka Vám zakúpené dva projektory pre deti študujúce na Xavier School v Manvi v Indii. Všetkým Vám patrí veľká vďaka. Čítať viac

II. prípravné stretnutie

Stretnutie, ktoré sa konalo minulý víkend v Ivanke pri Dunaji, prebiehalo vo veľmi dobrej nálade. Skupina sa vyselektovala na 11 dobrovoľníkov. Tento rok prevažujú dobrodinci z Českej republiky. Navštívila nás pani doktorka Mária Hlačinová, ktorá nám porozprávala o svojej misii v Indii, kde už dvakrát pôsobila ako detská pediatrička. Vo svojich 60 rokoch nás nabila svojou neskutočnou energiou, veď presúvať sa medzi jednotlivými dedinami v Indii na motorke a tešiť sa tomu, je obdivuhodné. Čítať viac

Rekapitulácia rok 2011

Vybraní dobrovoľníci Misia India 2011 sa počas roka 2011 stretávali v Ivanke pri Dunaji. Ich úlohou bolo čo najlepšie sa pripraviť na indické prostredie a skúšky čakajúce v Manvi.
Očkovanie, letenky, fundraising MI, prezentácie a propagačné materiály si vyžadujú spoluprácu, kreativitu a vytrvalosť. Počas roka sa uskutočnovali fundraisingové aktivity: prezentácie na školách, farnostiach a na rôznych miestach Slovenska. Mohli ste nás stretnúť na Dňoch rodín, Noci kostolov v Trnave, na divadelnom predstavení v Križovanoch, v UPeCe v Trnave a v Ružomberku, na festivale Lumen s vlastným workshopom (prezentácia, varenie, tanec, svedectvá), ale aj na festivale Pohoda.
Obdivuhodná bola štedrosť darcov, ktorí veľkoryso pomohli indickým spolubratom vo viere, aby aj oni mohli čo najskôr oslavovať Eucharistiu v novom kostole v Pannur (dedinka v misijnom území neďaleko Manvi). Práve na jeho výstavbu sa dobrovoľníci snažili svojimi aktivitami získať prostriedky.
Misia India 2011 je tu! Skupina pod vedením Laca Šulíka SJ pristála v Bangalore, kde si dobrovoľníci odpočinuli v rezidencii Ashirvad. Oboznámili sa s indickou kultúrou a fungovaním jezuitských misií. Po spoznaní okolia a prekonaní prvotného kultúrneho „šoku“ sa dobrovoľníci vydali do Manvi.
Prvý deň sa zoznámili s ľuďmi na misii a prezreli si budovy, ktoré tu povstali. Od roku 2008 sa podarilo urobiť veľký kus práce. Je to vidieť na budovách škôl, ale aj na počte detí v kampuse. Hneď na druhý deň sa dobrovoľníci zapojili do práce. Pomáhali pri dokončení internátu pre učiteľov a dievčatá (ktorého základy položili dobrovoľníci MI 2008). Program bol vcelku jednoduchý: do obeda fyzická práca, po obede práca s deťmi.
Hry v skupinách, šport, či jednoduché konverzovanie, majú medzi deťmi veľký úspech. Po hrách bol čas na vypracovanie domácich úloh a doučovanie, kedy každý z dobrovoľníkov odovzdáva deťom niečo zo seba. Každý deň sa tu začína spoločnou sv. omšou a každý večer je ukončený spoločnou modlitbou.
Popri každodenných povinnostiach, mali dobrovoľníci možnosť navštíviť hinduistické posvätné mesto Hampi, ktoré je jednou z chránených pamiatok UNESCO. Po odpočinku v Hampi sa skupina vracia do každodenného kolobehu: práca na stavbe – práca s deťmi. V druhej polovici pobytu sa časť dobrovoľníkov vydala na misijnú stanicu Jezuitov – do dedinky Pannur, miesta ktoré je skutočne skúškou trpezlivosti a tímového ducha dobrovoľníkov.
Extrémna chudoba, hlinené obydlia miestnych „nedotknuteľných“, problémy s nedostatkom vody, či zdravotnej starostlivosti, kastovnícka segregácia a i. Dobrovoľníci pomáhli ako vedeli, i keď podmienky a úlohy boli niekedy frustrujúce.
Na konci pobytu skupinu čakalo slávnostné otvorenie domu učiteľov (Guru Bhavan) a internátu, ktoré nesie meno Tomáša Munka SJ – jezuitu umučeného počas II. sv. vojny. Dňa 10. 9. 2011 dobrovoľníci opustili školu, jezuitskú misiu v Manvi a presunuli sa na sever Indie, kde ich čakal výlet do New Delhi, Aggry a Jaipuru.
Všetci dobrovoľníci Misia India 2011 sa na Slovensko vrátili zdraví a vďační Bohu za nezabudnuteľné skúsenosti.
Z pobytu v Manvi vyplynulo, že problémov k riešeniu v Indii je stále dosť. Medzi hlavné výzvy patrí udržateľnosť chodu Misijnej školy. V spolupráci s občianskym združením Cesta domov o. z. sa rozbieha projekt „Edu Aid – podporme vzdelávanie detí v Indii“. Cieľom je pomocou sponzoringu študenta „dalita“, teda „nedotknuteľného“, zabezpečiť vzdelávanie. Do dnešných dní ľudia v rámci občianského združenia podporili vyše 220 detí.