MISIA INDIA 2018

Jezuiti spolu s občianskym združením Cesta domov pripravujú štvrtú skupinu dobrovoľníkov projektu Misia India. V lete 2018 (júl-august) pozývajú na trojtýždňovú cestu do južnej Indie s cieľom aktívne pomôcť chudobným deťom na okraji spoločnosti, prostredníctvom dobrovoľníckej práce.
Pobyt v Indii je možné rozšíriť o dva týždne cestovania a spoznávania projektov OZ Cesta domov, ktoré absolvujú spolu so dobrodincami, ktorí podporujú vzdelávania konkrétnych indických detí.
Na túto dobrovoľnícku skúsenosť je možné sa prihlásiť do 15. januára 2018 e-mailom: misia.india@gmail.com kde dostanú viac informácií o podmienkach účasti, medzi ktoré patria: schopnosť komunikovať a tímovo spolupracovať; otvorenosť pre dobrodružstvo a duchovnú skúsenosť; túžba pracovať bez nároku na finančnú odmenu; zabezpečenie prostriedkov na vycestovanie (cesta, pobyt, zdravotné poistenie, vreckové, strava a ubytovanie); pomoc pri získavaní prostriedkov pre projekt; primeraná angličtina; zdravotná zdatnosť.
Viac informácií na stránke www.cestadomov.sk