O práci MUDr. Martina Bibzu + KALENDÁRE 2015

Moje meno je Martin Bibza. Pracoval som v čase september až december 2013 ako lekár na antimalnutričnom programe v Indii. Bol som zamestnancom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, ktorá do Indie vysiela členov Tropického tímu – lekárov, logistov a zdravotníkov. Miestom môjho pôsobenia bolo okolie mesta Manvi, okres Raichur, štát Karnataka, India. Býval som v dedine Jagir Pannur spolu s ďalsími kolegami. Antimalnutričný program je program primárne zameraný na pomoc chudobným rodinám s podvyživenými deťmi. Týmto deťom zadarmo poskytujeme výživové doplnky – špeciálne kaše, sušené mlieka, vitamíny a minerály. Ďalej robíme prednášky o základných pravidlách hygieny, správnej výžive, starostlivosti o deti, infekčných ochoreniach, očkovaní, tehotenstve a dojčení a mnohých ďalších témach. Liečime základné ochorenia u detí, ktoré je možné vyriešiť v teréne. Najčastejšie ide o ochorenia dýchacích ciest, hnačkové, parazitárne a kožné ochorenia, alergie, malé rany.
Úzko spolupracujeme s občianskym združením „Cesta domov“, venujúcim sa podpore vzdelávania chudobných detí z najnižšej indickej kasty na školách. Predsedkyňou tohto občianskeho združenia je Mgr. Lenka Rábarová, PhD., ktorá je zároveň aj vedúcou projektov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Indii.
Na návrh členov a spolupracovníkov Cesty domov sme spolu vytvorili nástenné kalendáre na rok 2015. Fotografie v nich sú vyhotovené počas môjho pôsobenia na antimalnutričnom programe v Indii. Kalendáre nie sú predajné, získa ich však každý, kto prispeje sumou vyššou ako 8 eur na stavbu školy v indickej dedine J agir Pannur.

V prípade záujmu o kalendár, prípadne kalendáre, prosím napíšte email na adresu india@cestadomov.sk

Na portfóliu Martina Bibzu si môžete prezrieť viacero fotografií nafotených počas jeho pobytu a práce v Indii na stránke www.bibza.sk