Festival LUMEN

V dňoch 7 – 8. 6. 2013 sa v Trnave konal 21. ročník kresťanského festivalu LUMEN. Aj tohto roku sme mali možnosť prezentovať projekt Misia India a projekt Cesta Domov OZ, ktorý sa zaoberá podporou vzdelávania detí na diaľku. Rozprávaním o projekte, predajom hand-made výrobkov dobrovoľníkov sa nám podarilo vyzbierať od dobrodincov sumu vo výške 626,59 € a 100 $. Festival nám okrem iného priniesol mnoho pozitívnych ohlasov a pocit, že projekt Misia India za to jednoducho stojí.  Za získané finančné prostriedky budú aj vďaka Vám zakúpené dva projektory pre deti študujúce na Xavier School v Manvi v Indii. Všetkým Vám patrí veľká vďaka.

Projekt Misia India bude najbližšie prezentovaný aj na festivale Pohoda. Tešíme sa na Vás.