III. přípravné setkání

Měsíc uplynul jako voda a náš tým se sešel již k třetímu setkání, které se konalo 17. 5. opět v Ivance pri Dunaji. Tentokrát jsme se věnovali především pedagogické přípravě a plánování aktivit, kterými bychom mohli dětem vyplnit volný čas.

I tentokrát jsme mohli mezi sebou přivítat milého hosta, kterým tentokrát byla Míša Šedová, účastnice misie z roku 2008. Kromě mnoha zkušeností, které získala v Manvi před pěti lety se s námi podělila i o své poznatky, jak se nejlépe věnovat indickým dětem abychom upoutali jejich pozornost a pomáhala nám s výběrem her pro volný čas, s kterými bychom mohli děti nejvíce zaujmout. V neposlední řadě si pro nás Míša připravila prezentaci, která se zaměřila především na porovnání mentality lidí z Indie a Evropy.

Oproti minulému setkání se k nám tentokrát připojil i Laco Šulík. Během sobotního dopoledne se zaměřil především na duchovní vedení účastníků. Připomněl nám, abychom se už zde učili věřit Bohu a hledat ho ve všech situacích, abychom k Němu získali důvěru a mohli se na Něj spoléhat nejen při misii. Dále nás povzbudil v našich fundraisingových aktivitách a vyzval nás k tomu, abychom se nebáli při shánění prostředků pro misii být sami sebou a nezaleknout se, pokud nějaká naše snaha skončí neúspěchem.

Během víkendového setkání se nám ozvala i Lenka Rábarová, která se právě nyní nachází na misijní stanici v Manvi, a podala nám informace o průběhu stavby školy ve vesnici Pannur, na jejíž stavbě by se měl podílet i náš misijní tým. Nyní jsou již postaveny základy školy, a co nevidět se začne se stavbou přízemí, kde by se mělo nacházet šest učeben.

Jiří Jonáš