II. prípravné stretnutie

Stretnutie, ktoré sa konalo minulý víkend v Ivanke pri Dunaji, prebiehalo vo veľmi dobrej nálade. Skupina sa vyselektovala na 11 dobrovoľníkov. Tento rok prevažujú dobrodinci z Českej republiky. Navštívila nás pani doktorka Mária Hlačinová, ktorá nám porozprávala o svojej misii v Indii, kde už dvakrát pôsobila ako detská pediatrička. Vo svojich 60 rokoch nás nabila svojou neskutočnou energiou, veď presúvať sa medzi jednotlivými dedinami v Indii na motorke a tešiť sa tomu, je obdivuhodné. Aplikovala nám prvé očkovacie vakcíny. Našu skupinu prišli pozrieť a povzbudiť aj niektorí dobrovoľníci z misie z roku 2011. Veľmi ma zaujal príbeh Metoda, ktorý nám na záver svojich zážitkov pripomenul – o čo sa máme popri všetkých povinnostiach v Indii najviac usilovať. To gro, prečo sa tam všetci stretneme – sú detičky – tie nás veľmi potrebujú, tešia sa na nás a budú nám vďačné za každé jedno pohladenie a povzbudenie.

Nášho tímového ducha sme si budovali pri spoločenských hrách Dobble a Activity. Niektorí z nás nám ukázali svoju „bojovnosť“ a „vytrvalosť“ – ísť si za svojím cieľom a za žiadnych okolností sa nevzdať. Veľa sme sa nasmiali a pri uvoľnenej atmosfére sme sa viac a viac spoznávali. Zistili sme, že sme každý úplne iný, no navzájom sa dopĺňame a spája nás jedno – snaha pomôcť a urobiť niečo pre lepší svet.

Vzhľadom na krásne jarné počasie sme časť nášho formačného stretnutia strávili pod šírym nebom a peknou prechádzkou.
Zapojili sme sa aj do výroby predmetov, ktorými sa budeme snažiť získať finančnú pomoc pre Misiu India 2013 a podarilo sa nám dokončiť prílohu do informačného letáku „Jezuiti dnes“. Som prekvapená, koľkí ľudia dobrej vôle sú do projektu „Misia India“ zapojení a koľko aktivít sa pre pomoc a podporu uskutočňuje. Teším sa, že aj ja môžem byť jeho súčasťou.
Katarína Danková
 

Activity_resizeNaše výtvory_resizePod šírym nebom_resize