Misia India 2013 je TU!!!

Rovnako ako v rokoch 2008 a 2011 sa aj na leto 2013 chystá výprava dobrovoľníkov na jezuitskú misijnú stanicu v Manvi – južná India (štát Karnátaka), v tomto ročníku aj v spolupráci s Teologickou fakultou TU. Výprave, ktorá sa uskutoční v auguste a septembri 2013, bude predchádzať dobrovoľnícka činnosť na Slovensku a v Českej republike, spočívajúca predovšetkým v prezentácii projektu a v získavaní finančných prostriedkov v prospech misie a jej činnosti.

V prvej polovici roku 2013 bude prebiehať príprava na pobyt a misijné pôsobenie v Indii formou prípravných stretnutí v Ivanke pri Dunaji. Približne 5-týždňová činnosť dobrovoľníkov v Indii bude potom zameraná na
aktívnu pomoc pri budovaní misijnej stanice, výučbu anglického jazyka, organizáciu voľnočasových aktivít pre deti, či čokoľvek iné čo bude potrebné urobiť.

Predtým ako sa prihlásiš na projekt MISIA INDIA 2013, zváž svoje možnosti:

Podmienky účasti na projekte:

1. som mladý profesionál alebo študent VŠ bez záväzkov, otvorený pre nové skúsenosti
2. som schopný komunikovať a tímovo spolupracovať
3. chcem rešpektovať duchovný charakter projektu a participovať na všetkých duchovných podujatiach skupiny
4. som otvorený pre dobrodružstvo a duchovnú skúsenosť
5. som pohnutý túžbou urobiť službu pre spravodlivejší svet
6. som vo veku 20 – 35 rokov
7. som schopný zabezpečiť si prostriedky na vycestovanie (cesta, pobyt v Indii, zdravotné poistenie, vreckové, strava a ubytovanie) a budem pomáhať získavať prostriedky pre samotný projekt
8. som schopný primerane komunikovať po anglicky (potrebné zvlášť k výučbe anglického jazyka priamo v miestnej škole, profesionálna pomoc ako vyučovať cudzí jazyk bude k dispozícii)
9. som zdravotne zdatný pre cestu do Ázie
10. som si vedomý zdravotných rizík spojených s účasťou na projekte, napriektomu mám záujem vycestovať a zobrať osobnú zodpovednosť

Ak spĺňaš podmienky a chceš sa k nám pridať prihlášku stiahni TU

Ak máš dotazy, ozvi sa na e-mail: misia.india@gmail.com

Prihlasiť sa je možné do 31. 12. 2012. Prihlášky je možné zasielať na kontaktnú adresu alebo e-mailom.

Za tým MISIA INDIA 2013
Ondřej Kolisko
Ladislav Šulík SJ

Kontaktná adresa:
MISIA INDIA
Ladislav Šulík SJ
Námestie Padlých hrdinov 7
900 28 Ivanka pri Dunaji