MISIA INDIA 2018

Jezuiti spolu s občianskym združením Cesta domov pripravujú štvrtú skupinu dobrovoľníkov projektu Misia India. V lete 2018 (júl-august) pozývajú na trojtýždňovú cestu do južnej Indie s cieľom aktívne pomôcť chudobným deťom na okraji spoločnosti, prostredníctvom dobrovoľníckej práce.
Pobyt v Indii je možné rozšíriť o dva týždne cestovania a spoznávania projektov OZ Cesta domov, ktoré absolvujú spolu so dobrodincami, ktorí podporujú vzdelávania konkrétnych indických detí.
Na túto dobrovoľnícku skúsenosť je možné sa prihlásiť do 15. januára 2018 e-mailom: misia.india@gmail.com kde dostanú viac informácií o podmienkach účasti, medzi ktoré patria: schopnosť komunikovať a tímovo spolupracovať; otvorenosť pre dobrodružstvo a duchovnú skúsenosť; túžba pracovať bez nároku na finančnú odmenu; zabezpečenie prostriedkov na vycestovanie (cesta, pobyt, zdravotné poistenie, vreckové, strava a ubytovanie); pomoc pri získavaní prostriedkov pre projekt; primeraná angličtina; zdravotná zdatnosť.
Viac informácií na stránke www.cestadomov.sk

O práci MUDr. Martina Bibzu + KALENDÁRE 2015

Moje meno je Martin Bibza. Pracoval som v čase september až december 2013 ako lekár na antimalnutričnom programe v Indii. Bol som zamestnancom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, ktorá do Indie vysiela členov Tropického tímu – lekárov, logistov a zdravotníkov. Miestom môjho pôsobenia bolo okolie mesta Manvi, okres Raichur, štát Karnataka, India. Býval som v dedine Jagir Pannur spolu s ďalsími kolegami. Antimalnutričný program je program primárne zameraný na pomoc chudobným rodinám s podvyživenými deťmi. Týmto deťom zadarmo poskytujeme výživové doplnky – špeciálne kaše, sušené mlieka, vitamíny a minerály. Ďalej robíme prednášky o základných pravidlách hygieny, správnej výžive, starostlivosti o deti, infekčných ochoreniach, očkovaní, tehotenstve a dojčení a mnohých ďalších témach. Liečime základné ochorenia u detí, ktoré je možné vyriešiť v teréne. Najčastejšie ide o ochorenia dýchacích ciest, hnačkové, parazitárne a kožné ochorenia, alergie, malé rany.
Úzko spolupracujeme s občianskym združením „Cesta domov“, venujúcim sa podpore vzdelávania chudobných detí z najnižšej indickej kasty na školách. Predsedkyňou tohto občianskeho združenia je Mgr. Lenka Rábarová, PhD., ktorá je zároveň aj vedúcou projektov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Indii.
Na návrh členov a spolupracovníkov Cesty domov sme spolu vytvorili nástenné kalendáre na rok 2015. Fotografie v nich sú vyhotovené počas môjho pôsobenia na antimalnutričnom programe v Indii. Kalendáre nie sú predajné, získa ich však každý, kto prispeje sumou vyššou ako 8 eur na stavbu školy v indickej dedine J agir Pannur.

V prípade záujmu o kalendár, prípadne kalendáre, prosím napíšte email na adresu india@cestadomov.sk

Na portfóliu Martina Bibzu si môžete prezrieť viacero fotografií nafotených počas jeho pobytu a práce v Indii na stránke www.bibza.sk

 

Na misie, tento rok znova!

Je to už skoro rok, co jsem se vrátila po šestitýdenních misiích z Indie, ze světa, který se nedá s naším civilizovaným, vyspělým a bohatým světem, ve kterém žijeme a který známe vůbec srovnat. Byla jsem v Indii se skupinou dobrovolníků a důležitou částí naší práce bylo trávit čas s nejchudšími indickými dětmi. Během těchto, pro mě tolik obohacujících dnů jsem se setkala s rozdílnou kulturou, ale hlavně s krásnými smějícími se lidmi, s nejchudšími rodinami a zdravými i těžce nemocnými chudými dětmi a měla jsem možnost nějakou dobu žít s nimi jejich život.

Strašně moc si vážím všeho, co jsem mohla zažít a abych řekla pravdu, tak si myslím, že jsme to my, nebo spíš já, kdo se má od těch nejchudších lidí a dětí co učit!

Ta zkušenost mě tolik zasáhla, že se do Indie za necelý měsíc vracím a těším se znovu na setkání s jiným světem a krásnými usměvavými lidmi a dětmi.

Terezie Kudrnová, študentka fyzioterapie na FTVS UK Praha

1013829_615231905194485_381058312_n

Pohodová Pohoda 2014

Pohodový víkend na festivale Pohoda sa nedeľou skončil. Za pochodu piesní národného ukrajinského orchestra sme privítali východ slnka. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli podporiť misijné dielo v Manvi, štáte Karnataka v Indii. Taktiež ďakujeme i za povzbudenie nás dobrovoľníkov. Celková suma peňazí, ktorou ste obdarovali projekt, či už cez dobrovoľný príspevok, alebo výmenou za rôzne výrobky zhotovené dobrovoľníkmi, je 92, 66 eur. Peniaze by sme radi použili na nové propagačné materiály. Vzhľadom k tomu, že už žiadne nemáme, viacerí z vás ste sa so záujmom pýtali na najbližšiu možnú cestu dobrovoľníkov do Indie. Na misijnom projekte pracujú dobrovoľníci aj cez občianske združenie Cesta domov. Skrze toto združenie je mnoho detí adoptovaných a podporovaných na diaľku nielen zo Slovenska. Nedávno za deťmi do Manvi vycestovali aj tri dobrodinky. Sledujte čo je nové na FB – cesta domov, misia india. Z dobrovoľníkov, ktorí strávili minulé leto na misijnej stanici sa v septembri opäť chystá aj Terezka Kudrnová, ktorá študuje na VŠ fyzioterapiu. Držíme jej palce na cestách!

Ešte raz ďakujeme každému, kto mal záujem dozvedieť sa viac o Indii očami nás – dobrovoľníkov.

10492429_10152327979913897_4672251703875957108_n 10505283_10152327980138897_2895953634475492171_n 10553313_4455957573816_8649835414083338800_n

V Indii vystavia relikvie sv. Františka Xaverského

Od novembra budú mať obyvatelia i návštevníci indického pobrežného mesta Goa možnosť uctiť si relikvie sv. Františka Xaverského, španielskeho jezuitského misionára, ktorý začal svoju misiu na Ďalekom východe práve v meste Goa na západnom brehu Indického polostrova v roku 1542.

Očakáva sa, že túto možnosť od 22. novembra 2014 do 4. januára 2015 vyžije päť miliónov pútnikov. Telesné pozostatky misionára, ktorý je patrónom misií, sú uchovávané v striebornom relikviári v Bazilike Bom Jesus v Goe, avšak pre túto príležitosť budú premiestnené do rozľahlejšej miestnej katedrály.

Udalosť sa koná každých desať rokov, teraz už sedemnásty raz, a v priebehu týchto desaťročí možno vidieť nárast počtu veriacich z mnohých krajín. Napríklad v roku 1994 počet pútnikov dosiahol milión, zatiaľ čo v roku 2004 presiahol dva milióny. Katolíci tvoria asi 30 percent populácie v malom štáte Goa, ktorý má celkovo 1,4 milióna obyvateľov.

Lumen 2014

Leto je spojené aj s rôznymi festivalmi, my sme sa tiež ako po minulé roky zúčastnili na kresťanskom festivale Lumen, ktorý sa konal v dňoch 6. – 7. júna. V stánku MISIA INDIA sme mali možnosť znovu spoznať zaujímavých ľudí a taktiež sa podeliť o skúsenosti z našich ciest v Indii. Samozrejme aj o zážitky z misijnej stanice v Manvi, ktoré ešte stále máme čerstvo v pamäti z minulého leta. Pripravení sme mali pre vás aj workshop, v ktorom sa dobrovoľníci podelili so zmenami, ktoré nastali v ich živote po návrate z misií. Veľká vďaka vám všetkým, ktorí ste prispeli sumou dohromady až 295 € a 100 USD. Časť z nich bola odovzdaná nášmu dobrovoľníkovi na úhradu nákladov za materiál. Z vašich peňazí plánujeme dať vytlačiť nové tričká s logom misií, vzhľadom k tomu, že už skoro žiadne nemáme. Ešte raz srdečne ďakujeme. Najbližšie nás môžete stretnúť v stánku na festivale POHODA od 10-12 júla. Tešíme sa na vás! Na Lumene 2014

IV. prípravné stretnutie

Tento víkend (14 – 16. 6. 2013) sa v Bojničkách pri Hlohovci konalo posledné formačné stretnutie dobrovoľníkov Misia India, ktorí o necelé dva mesiace vyrážajú do Indie. Počas víkendu sa prebrali témy: víza, poistenie, „čo nezabudnúť“, taktiež sme absolvovali príjemnú prechádzku spojenú s konzumáciou Moruše Trnavskej. Počas sobotňajšieho dňa sme sa bližšie oboznámili s programom, ktorý nás čaká na Ázijskom kontinente  a pripravovali sme si úvodnú scénku pre deti. V nedeľu nám boli aplikované posledné očkovacie vakcíny a po obede sme si povedali „hurá do Indie“. . Čítať viac

Festival LUMEN

V dňoch 7 – 8. 6. 2013 sa v Trnave konal 21. ročník kresťanského festivalu LUMEN. Aj tohto roku sme mali možnosť prezentovať projekt Misia India a projekt Cesta Domov OZ, ktorý sa zaoberá podporou vzdelávania detí na diaľku. Rozprávaním o projekte, predajom hand-made výrobkov dobrovoľníkov sa nám podarilo vyzbierať od dobrodincov sumu vo výške 626,59 € a 100 $. Festival nám okrem iného priniesol mnoho pozitívnych ohlasov a pocit, že projekt Misia India za to jednoducho stojí.  Za získané finančné prostriedky budú aj vďaka Vám zakúpené dva projektory pre deti študujúce na Xavier School v Manvi v Indii. Všetkým Vám patrí veľká vďaka. Čítať viac

II. prípravné stretnutie

Stretnutie, ktoré sa konalo minulý víkend v Ivanke pri Dunaji, prebiehalo vo veľmi dobrej nálade. Skupina sa vyselektovala na 11 dobrovoľníkov. Tento rok prevažujú dobrodinci z Českej republiky. Navštívila nás pani doktorka Mária Hlačinová, ktorá nám porozprávala o svojej misii v Indii, kde už dvakrát pôsobila ako detská pediatrička. Vo svojich 60 rokoch nás nabila svojou neskutočnou energiou, veď presúvať sa medzi jednotlivými dedinami v Indii na motorke a tešiť sa tomu, je obdivuhodné. Čítať viac

Stránka misionárov v Indii