I. prípravné stretnutie

V tomto roku sa na Misiu India pripravuje 12 dobrovoľníkov (5 žien a 7 mužov) pod vedením Ondra Koliska a Martina Halčáka SJ. Ide o mladých študentov a pracujúcich ľudí z Čiech a Slovenska, ktorí sa pustili do projektu s obrovskou chuťou pomáhať druhým s Božou pomocou. Prvé prípravné stretnutie sa nieslo v duchu oboznámenia sa s projektom a dobrovoľníkmi navzájom. Pomerne za krátky čas sme získali mnoho informácii o spôsobe života, mentalite a kultúre ľudí v Indii. Cez skúsenosti niektorých, ktorí sa zúčastnili na predošlých misiách v danej oblasti, sme taktiež mali možnosť oboznámiť sa s potrebami prác misií v tomto roku. Stretnutie bolo obohatením o rôzne nápady ako zvýrazniť projekt a teda čo najlepším spôsobom ponúknuť verejnosti informácie ako môžu pomôcť zo svojich domovov. Každého z nás čaká hodne povinností, od zháňania financií na letenky, očkovania, výroby a predaja materiálov s logom misií a iných záležitostí, avšak už prvé stretnutie ukázalo, že spoločným úsilím sa nám podarí veľa dobrého urobiť.

Júlia Jeleníková