Kasta

Kasta je prísne ohraničená a uzavretá spoločenská skupina s presne vymedzenými právami a povinnosťami členov líšiaca sa spoločenským postavením od iných členov spoločnosti; klasickú formu nadobudla v hinduizme. Kastový systém v Indii spôsobil veľa nespravodlivosti. Preto bol oficiálne zrušený, ale skúste niečo zrušiť čo už je od nepamäti tu dané. Vymazať z kultúry nie je a nebude ľahké. Je zakorenené príliš hlboko v srdciach a mysliach obyvateľstva. Sú štyri základné rozdelenia, alebo vrstvy (varny), ktoré sa objavilo už v dobe príchodu árijských kmeňov do tejto časti sveta. Každá varna predstavuje časť ľudského tela a má pridelenú farbu.

Brahmins – hlava – biela farba (vedúce úlohy, kňazi)
Kshatriyas – rameno – červená farba (armáda, vojaci)
Vaisyas – pás, stehná – žltá farba(obchodníci, remeselníci a poľnohospodári)
Sudras – chodidla – čierna farba –  (sluhovia, jednoduchý robotníci)

Dalits – (podradné práce) – nepatria do K-systému, nemajú právo k ničomu sa vyjadrovať. Žijú pod hranicou chudoby a príslušníci iných kást ich považujú za nečistých. Ich prítomnosť, ba dokonca ich tieň poškvrňuje príslušníkov vyšších kást.