photo25_24a-2

Podmienky projektu Misia India 2011

Predtým ako sa prihlásiš na projekt MISIA INDIA 2011, zváž svoje možnosti:

Podmienky účasti na projekte:india2011_podmienky

1. som mladý profesionál alebo študent VŠ bez záväzkov, otvorený pre nové skúsenosti

2. som schopný komunikovať a tímovo spolupracovať

3. chcem rešpektovať duchovný charakter projektu a participovať na všetkých duchovných podujatiach skupiny

4. som otvorený pre dobrodružstvo a duchovnú skúsenosť

5. som pohnutý túžbou urobiť službu pre spravodlivejší svet

6. som vo veku 23 – 30 rokov

7. som schopný zabezpečiť si prostriedky na vycestovanie (cesta, pobyt v Indii, zdravotné poistenie, vreckové, strava a ubytovanie) a budem pomáhať získavať prostriedky pre samotný projekt

8. som schopný primerane komunikovať po anglicky (potrebné zvlášť k výučbe anglického jazyka priamo v miestnej škole, profesionálna pomoc ako vyučovať cudzí jazyk bude k dispozícii)

9. som zdravotne zdatný pre cestu do Ázie

10. som si vedomý zdravotných rizík spojených s účasťou na projekte, napriek tomu mám záujem vycestovať a zobrať osobnú zodpovednosť
Ak spĺňaš podmienky a chceš sa k nám pridať ozvi sa na:
Ladislav Šulík SJ
misia.india@gmail.com