Vznik a počiatky misie v Manvi

Jezuiti z juhoindickej provincie Karnataka sa už niekoľko rokov venujú ľuďom, ktorí žijú v nespravodlivých podmienkach. Starajú sa o ľudí ktorý sa narodili do nejakého spoločenstva, kde právo je cudzí pojem. V Hinduizme je 5 základných kást a práve títo sú úplne na spodu, vylúčený z tzv. K-systému. Títo ľudia sa volajú daliti, alebo jednoducho nedotknuteľný. Nedotknuteľnosť im nedovoľuje stretnúť sa s ľudmi, môžete sedieť iba na vyzdnačených miestach, chodiť na ulicu až po 6 hodine večer. Majú právo na minimálne vzdelanie, ale iba ak si to môžu dovoliť, hoci práca na poli je často tak namáhavá že musia pracovať celé rodiny aby prežili.

Jezuiti sa rozhodli zakladať svoje misie práve medzi týmito chudobnými ľuďmi, o ktorých takmer nikto nejaví záujem. Úlohou je nielen pomáhať, ale dať deťom týchto ľudí vzdelanie ako prostriedok na zlepšenie ich situácie. Jedna z týchto misií sa nachádza v meste Manvi v oblasti Raichur (asi v polovici cesty medzi Raichur a Mudgal) a vedie ju páter Eric Mathias SJ.