… ako oklamať bohov …

Oklamať boha? Tento príbeh keď som počul, nejako nechcel vôjsť do mojej hlavy „normálne“. Predsa každý veriaci povie, že je to nezmysel. Áno u kresťanov (a možno aj v inom náboženstve), ale v hinduizme je to možné. Rád by som tu napísal postup, alebo trik ako nato. Na začiatku je dobré si uvedomiť, že pojem bohov v indickom panteóne sa nerovná pojmu Boha v kresťanskom ponímaní.

V rodinách zomierajú deti často. Dedinčania vidia problém nie v hygiene, v ťažkej práci, ale v nepriazni bohov. Považujú to za pomstu bohov voči rodine. Preto treba zistiť, ktorý boh má rodinu v nenávisti. Existujú znalci, ktorí sú schopní určiť neprajného boha.

Keď sa narodí ďalšie dieťa, zavolajú garbiara. Ten priviaže dieťaťu okolo pása kúsok suchej kože a tým „urobí“ dieťa členom svojej kasty. Stáva sa dieťaťom nižšej kasty, aj napriek tomu že sa narodilo z rodičov vyššej kasty.

Potom predstavia dieťa rozhenvanému bohu asi takto: „Pozri, toto nei je naše dieťa, to je dieťa garbiarskej kasty. Nemá zmysel zabiť dieťa tak nízkej kasty. Nie je hodno sa naň ani pozrieť, nieto ešte sa ním zaoberať…“

Dieťa žije so svojimi skutočnými rodičmi, ale stále ho berú ako garbiarovo dieťa. Keď zostane nažive a dosiahne asi vek dospelosti, znova zavolajú garbiara, aby sňal z jeho pása kožu a zriekol sa ho. V prípade jeho smrti môže hodickotý iný garbiar vykonať úkon prinavrátenia dieťaťa vlastným rodičom.

Smetiar a čistič kanálov môže poskytnúť ešte účinnejšiu službu týmto rodičom. Vezme dieťa a symbolicky ho položí na smetisko. Prečo? Jednoducho rodičia nechú mať toto dieťa a je odhodené. Smetiar ho vezme zo smetiska a prijima ho za sovje. Nijakému bohu predsa nebude záležať na smetiarovom dieťati. V noci si rodičia nepozorovane donesú dieťa domov a vychovávajú ho ako „smetiarovo dieťa“ do dospelosti a potom ho príjmu do rodičovskej kasty.