Prečo misia

Hlavným dôvodom biedy týchto ľudí je kastovnícky systém, ktorý je spoločenskou rakovinou v Indii. "Nedotknuteľní", ako ich často nazývajú, nemajú právo ani na základný rozvoj. To sa premieta do nútenej práce detí, ponižovania žien a slabého finančného ohodnotenia za vykonanú prácu. Bez vzdelania je nemožná šanca na zlepšenie života. Preto vzdelanie je aj kľúčom na odstránenie nespravodlivých podmienok, na zlepšenie života a sprostredkovanie skúsenosti Boha, v ktorého my kresťania veríme, že je dobrý a spravodlivý.

Trailer

Get the Flash Player to see this content.